Mental load

Mental load, in het Nederlands vrij vertaald als mentale belasting, verwijst naar de niet-zichtbare taken en verantwoordelijkheden die vaak op de schouders van één persoon rusten. Het gaat om de emotionele, cognitieve en organisatorische inspanningen die nodig zijn om het dagelijks leven soepel te laten verlopen.

Het komt vaak voor bij vrouwen, die meestal ook ongevraagd, een onevenredige hoeveelheid mentale belasting op zich nemen in vergelijking met mannen. Dit kan te maken hebben met het plannen en organiseren van huishoudelijke taken, het bijhouden van afspraken en verantwoordelijkheden van gezinsleden, en het anticiperen op de behoeften van anderen.

Mental load kan door het voortdurende denkwerk en plannen extra inspanning en stress met zich meebrengen. Het kan leiden tot vermoeidheid, overbelasting en zelfs emotionele uitputting.

Reactie plaatsen