Assertief, Sub-assertief en Agressief

Sub-assertief, Agressief en Assertief gedrag

Assertief

Gedrag dat een persoon in staat stelt in zijn/haar eigen belang te handelen, voor zichzelf op te komen zon­der angst, zijn of haar ware gevoelens te kunnen uiten en voor zijn of haar rechten op te komen, zonder de rechten van anderen te ontkennen en zonder een ander nodeloos te kwetsen. Je vindt jouw mening is net zo belangrijk als die van je gesprekspartner. Niet meer en niet minder. Je bent bereid om naar de mening van een ander te luisteren, maar niet geremd om jouw mening naar voren te brengen.

 

Agressief

Als je agressief reageert, dan bereik je je doe­len meestal ten koste van anderen. Hoewel je gedrag vaak zelfverzekerd lijkt en je je gevoelens kunt uiten, benadeel je anderen, door voor hen te beslissen, door hun waarde als persoon te kleineren en hun rechten te ontkennen. Je kwetst anderen nodeloos. Je vindt  jouw mening belangrijker dan die van een ander. Agressieve mensen vinden hun mening het enige wat telt en hebben nauwelijks interesse in de mening van anderen. Agressieve mensen zoeken juist het conflict en proberen door hun lichaamshouding, intonatie en stemvolume de gesprekspartner te intimideren.

 

Sub-assertief

Gedrag waarbij je geremd door het leven gaat, waarmee je teveel ingaat op de wensen van anderen. Je houdt je eigen wensen binnen en je weet vaak pas hoe je had willen reageren als de gelegenheid voorbij is. Je voelt je dan vaak verdrietig en bang. Door anderen toe te staan om voor jou te beslissen bereik je zelden je eigen doelen. Je hebt moeite om voor jezelf op te komen en vaak accepteer je dat anderen voorschrijven wat je doet. Je vermijdt conflicten. Sub-assertief gedrag komt vooral omdat je jezelf onzeker voelt of doordat je een gebrek aan eigenwaarde hebt. Je vindt jouw mening minder belangrijk dan die van een ander.

Reactie plaatsen