Burn-out

 

Burn-out

De letterlijke vertaling is opgebrand en duidt precies het gevoel wat mensen hebben die daar door thuis komen te zitten. Het gaat om totale uitputting en oververmoeidheid. Dit als gevolg van chronische, langdurige stressklachten. Een burn-out gaat een stap verder dan overspannenheid. Overspannenheid kan gezien worden als een voorloper op een burn-out. De aanloop tot een burn-out is een geleidelijk proces dat wel een aanloop van tien jaar in beslag kan nemen. Lichamelijke en psychische klachten nemen gestaag toe. Vaak wordt daar te weinig aandacht aan besteed en eindigt het met totaal niet meer kunnen functioneren. De uitval die erop volgt is heftiger en langduriger dan bij overspannenheid. De hersteltijd van een echte burn-out duurt zo maar 6 tot 12 maanden, mogelijk zelfs twee jaar.

 

Oorzaak

Vaak is een burn-out werk gerelateerd. Maar dat is niet in alle gevallen zo. Meestal is het een combinatie van dingen. Bijvoorbeeld constant een hoge werkdruk, problemen op het werk en thuis, financiële zorgen en geen rust kunnen nemen. 

Daarbij is het ook persoonsgebonden. De een ervaart dezelfde stress niet als stress, de ander gaat er aan onderdoor. 

 

Cijfers

In Nederland heeft 1 op de 7 werknemers last van werkstress, zo bleek jaren geleden al uit onderzoek van TNO en het CBS. Anno nu wordt een derde van de totale zorgkosten veroorzaakt door werkstress. Jaarlijks ervaart 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn-outklachten en symptomen. 

Zowel in 2019 als tijdens de coronacrisis ervaren werknemers in het onderwijs, de zorg en de ICT sector het meest burn-outklachten. Dat komt neer op 1 op de 6 werknemers. Door het verplichte thuiswerken tijdens de corona, vervagen de grenzen tussen werk en privé steeds meer. Zeker voor mensen die werkverslaafd zijn en het lastig vinden zichzelf af te remmen, neemt het risico op een burn-out toe.

 

Officiële beroepsziekte


In 2019 heeft het WHO de burn-outziekte erkend als officiële beroepsziekte. Een paar dagen  later werd dit toch weer teruggedraaid. Burn-out is nu niet als beroepsziekte gedefinieerd maar als ‘werkfenomeen’. De definitie luidt dat een burn-out wordt veroorzaakt door "chronische stress op de werkvloer". Een burn-out leidt tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en afname van productiviteit.