Algemene leveringsvoorwaarden voor de PEP® training


1.Wijziging of annulering van de startdatum:

- geen kosten bij meer dan 20 werkdagen voor de startdatum;

- 50% van de trainingsprijs tot 10 werkdagen voor de startdatum;

- volledige trainingsprijs bij minder dan 10 werkdagen voor de startdatum;

- kosten van een werkplek bezoek bij wijziging of annulering van een eenpersoons werkplek bezoek korter dan 5 werkdagen tevoren.


2.Betalingstermijnen

Tegelijk met de bevestiging wordt de factuur gezonden. De factuur dient voor de startdatum van trainingsdag 1 betaald te zijn, doch uiterlijk 1 maand na factuurdatum.


3.De groepsprijs is gebaseerd op 5 - 6 deelnemers van 1 locatie. Bij afwijking hiervan (meer deelnemers en/of meerdere locaties) wordt een meerprijs berekend.


4.Alle vervolgbezoeken worden uitgevoerd binnen 1 jaar na de startdatum.


5.Tijdens al onze trainingen wordt geheimhouding gegarandeerd.


6.Vervanging van de coach wegens onvoorziene omstandigheden gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. De vervangende coach is van gelijk niveau.


7.Reiskosten worden als volgt berekend:

Aantal kilometers van de woonplaats van de consultant naar de betreffende locatie en terug x 50 eurocent.


8.Prijzen zijn exclusief 21% BTW en gelden voor afspraken die gemaakt zijn in 2019.


NB

Voor deelnemers die de eerste trainingsdag missen kunnen we geen voldoende resultaat garanderen.