Strategie

Een strategie is een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een strategieplanning gaat meestal over de lange termijn. Om doelstellingen te bereiken worden meestal diverse mogelijkheden en manieren nader bekeken en hieruit moet een keuze gemaakt worden. Bijvoorbeeld in de krijgskunde verstaat men hieronder de manier waarop de oorlog in grote lijnen gevoerd moet worden. Op managementniveau in een organisatie gaat het om hoe men bijvoorbeeld visie en missie kan realiseren in de komende 3 tot 5 jaar.
Reactie plaatsen