Motivatie

Motivatie

Motivatie is de bereidheid om bepaald gedrag te verrichten. Het begrip is afkomstig uit de psychologie, criminologie en pedagogiek. Met motivatie wordt bedoeld wat de beweegredenen zijn voor een actie. Wat brengt iemand er toe om bepaald gedrag in verschillende situaties te verrichten. Waarom gaat iemand bijvoorbeeld sporten, studeren, werken? Motivatie kan van binnenuit komen. Dat heet intrinsieke motivatie. Het kan ook getriggerd worden door iets van buitenaf. Dat heet extrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie

Als je intrinsiek gemotiveerd bent doe je iets omdat je het zelf graag wilt. Niet omdat het van bovenaf opgelegd wordt of omdat er een beloning op je wacht. Het komt van binnenuit. Je komt uit jezelf tot beweging

Extrinsieke motivatie

In tegen tegenstelling tot intrinsieke motivatie doe je in het geval van extrinsieke motivatie iets omdat je het opgelegd krijgt van een ander. Het moet gedaan worden. Of je krijgt een prikkel van buitenaf. Je doet het voor het geld, voor de roem, omdat je anders straf krijgt, omdat het zo hoort, etc.

Voorbeelden intrinsieke motivatie in de werkomgeving

  • Je hebt plezier in je werk omdat je daar je passie in kunt uitleven.
  • Je wilt uit jezelf bijdragen aan een goed doel.
  • Als vrijwilligerswerker haal je voldoening uit hun vrijwilligerswerk, door iets voor een ander te betekenen.

Voorbeelden extrinsieke motivatie in de werkomgeving

  • Je krijgt een bonus of prestatiebeloning bij goed presteren. Daardoor ben je bereid die extra stappen te zetten of werk je harder.
  • Je bent bang voor een slechte beoordeling als je je niet houdt aan de voorschriften
  • Of je vreest ontslag bij het niet halen van targets of doelstellingen.
Met deze voorbeelden zie je dat er heel verschillende beweegredenen kunnen zijn om je werk te doen.
Reactie plaatsen