INSPIRATIE

Inspiratie?

Wat is inspiratie? De betekenis van het woord ‘inspiratie’ komt van het Latijnse woord ‘in spirare’. Letterlijk betekent dit  ‘inademen’ of ‘inblazen’. Dat wil zeggen de ziel of de geest inblazen. In de Van Dale staat de bij betekenis van het woord inspiratie ‘bezieling’. In inspiratie is ook het woord ‘spiritus’ te herkennen. Spiritus wordt vertaald als geest of ziel.Bij de oude klassieke Griekse filosofen werd inspiratie beschouwd als iets van goddelijke aard. Volgens Plato, (347 v Chr.) de leerling van Socrates, is inspiratie een middel om tot dieper inzicht te komen.

Energie

Inspiratie zorgt voor energie. Woorden die bij inspiratie horen zijn onder meer: Bezieling, ingeving, inval, inademing en levenwekkende kracht. Het hebben van inspiratie is erg krachtig. Het gaat vaak om een innerlijke passie die aangewakkerd wordt door bijvoorbeeld een ander persoon of een bijzondere gebeurtenis. Stilte, rust en de natuur kunnen ook veel inspiratie geven.

De bron van inspiratie

Waar je je bron van inspiratie vandaan kan halen is heel persoonlijk en kan heel verschillend zijn. Een gebeurtenis, een ander persoon, een foto, een mooie herinnering. Je kunt het zien als een soort innerlijke kracht, het heeft te maken met bezieling. Men gaat ergens voor, is enthousiast, gedreven en toont een intense betrokkenheid. Inspiratie werkt continu en gaat verder dan het individu.

Verschil inspiratie en motivatie

Het verschil met motivatie is dat dit juist werkt op korte termijn en focust op het individu zelf. Motivatie is gericht op actie. De wens om daadwerkelijk iets te doen.
Reactie plaatsen