Wat is het Compound effect?

Compound effect?

Het compound effect

Het Compound effect is een fenomeen waarbij kleine veranderingen of acties, die zich in de loop van de tijd herhalen, leiden tot grootse resultaten. Het effect wordt veroorzaakt door de cumulatieve impact, oftewel de optelsom van deze kleine veranderingen. Het principe is gebaseerd op de gedachte dat consistentie en herhaling cruciaal zijn voor succes. Door positieve gewoontes vol te houden en kleine verbeteringen aan te brengen, kan het Compound effect leiden tot aanzienlijke groei en vooruitgang op lange termijn. Het tegenovergestelde geldt trouwens ook. Negatieve gewoontes en keuzes kunnen leiden tot achteruitgang en negatieve gevolgen op de lange termijn.    

Foto: Peter Fischer via Pixabay
Het lange termijn denken en het Compound Effect


Reactie plaatsen