Werkstress is al Jaren Grootste Oorzaak Ziekteverzuim

Werkstress is al Jaren Grootste Oorzaak Ziekteverzuim

Werkstress is de grootste oorzaak van ziekteverzuim op het werk

Bijna 30 procent van de werknemers vindt de werk-privébalans niet in verhouding. Monique Sliekers, Director Insight voor Hay Group Benelux: “Niet alleen de werkdruk lijkt te zijn toegenomen, ook de ondersteuning die bedrijven bieden om de balans te verbeteren, blijft achterwege. Dit mondt uiteindelijk uit in grotere ontevredenheid en kan tot lagere productiviteit leiden.

Het onderzoek van Hay Group

Wereldwijd stijgt de werknemersontevredenheid doordat het werk moet worden gedaan door steeds minder werknemers. Ruim de helft (52 procent) van het personeel geeft aan dat er onvoldoende capaciteit aanwezig is om het werk te verzetten. Meer dan een kwart van het personeel (27 procent) overweegt om binnen twee jaar het bedrijf te verlaten omdat zij van hun werkgever geen werk-privébalans ondersteuning krijgen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse wereldwijde analyse van organisatieadviesbureau Hay Group onder meer dan 5 miljoen werknemers, werkzaam bij ruim 400 organisaties. De ondervraagde medewerkers geven aan dat de sturing ontbreekt of tekortschiet. Dat veroorzaakt werkdruk en afspraakinflatie, versnippering en stress, mentaal verzuim en uitval.

Ook Nederlandse werkgevers hebben veel te weinig aandacht voor de balans tussen werk en privé

Daarmee snijden ze in hun eigen vingers, want daar waar de balans naar de verkeerde kant doorslaat gaat de productiviteit behoorlijk omlaag. Werknemers klagen erover dat de werkdruk almaar toeneemt en de capaciteit om het werk te doen veel te krap is. Eenderde van de kosten van onze gezondheidszorg is stressgerelateerd.

Noodzaak van efficiënt werken

“Gemeenten verwachten een grote sanering. De rijksbezuinigingen dwingen hen tot het schrappen van personeel, terwijl het takenpakket uitdijt”. Dat stond in het FD op woensdag 12 maart. Over de noodzaak van efficiënt werken is iedereen het eens. Maar medewerkers van overheden en zorginstellingen geven met heldere voorbeelden aan dat de bezuinigingen hun organisaties met onuitvoerbare doelstellingen achterlaat.

HNW

Medewerkers kunnen en willen hun tijd én energie effectiever inzetten. Natuurlijk moeten ze daar wel de kans toe krijgen. Niet alleen van leidinggevenden, maar ook systemen en besturende processen moeten hen de mogelijkheden geven. Systemen worden wel steeds flexibeler ingericht (lean), maar het tempo van veranderingen gaat nog sneller. Het management wil innoveren, maar moet ook sturen op geld. Natuurlijk is geld schaars. Maar het echte probleem is schaarse tijd en schaarse energie en daar wordt niet effectief op gestuurd.

Brief van minister Asscher

De aanpak van werkstress krijgt de komende vier jaar extra aandacht. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt namelijk veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten, schrijft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) in een Kamerbrief. Hij trekt een miljoen euro uit voor een plan van aanpak.

De eerste twee jaar richt de aanpak zich op het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. In het onderwijs en bij financiële instellingen zou de helft van het ziekteverzuim door een te hoge werkdruk worden veroorzaakt. Daarna staan discriminatie en pesten op de werkvloer centraal.

Hier ligt een mogelijkheid om medewerkers te helpen met een training efficiënt werken bijvoorbeeld. Alleen al de besparing van (verkeerd ingezette) persoonlijke energie levert productiviteitswinst op.

Over de schrijver
Siok-Lian helpt jou alleen of jou en je team efficiënter te werken en zo productiever te worden. Dit doet ze vooral door jou moeite te laten besparen. De meeste tijdwinst valt te halen uit ander gedrag. Dit kan 'm in heel kleine gewoontes zitten, die een groot verschil kunnen maken. Laat haar jouw werkwijze zien, en ze weet precies waar tijd te winnen valt en hoe je dat kunt doen.. Eigenaar van de website www.sihbedrijfspsychologie.nl. Haar doel: Mensen weer rust en overzicht geven.
Reactie plaatsen