Cognitie

Cognitie; Cognitie verwijst naar alle processen en activiteiten die verband houden met het verwerven, verwerken, opslaan en ophalen van informatie in onze geest. Het omvat onze vermogens om te denken, waar te nemen, te begrijpen, te redeneren, te onthouden en problemen op te lossen. Cognitie stelt ons in staat om te leren, te communiceren, beslissingen te nemen en de wereld om ons heen te begrijpen. Het omvat zowel bewuste als onbewuste processen. Het is van essentieel belang voor ons dagelijks functioneren en interactie met de wereld.

Reactie plaatsen