Kenniswerkers

Wat is kennis?

Kennis is alles wat iemand in zijn of haar leven heeft opgedaan aan informatie, of dat nu door ervaring is of in de schoolbanken.Voor pakweg alles wat je doet, bij elke handeling die je verricht is kennis nodig. Dat kan hele praktische kennis zijn voor iets heel simpels, zoals een fiets in beweging brengen. Maar ook zeer complexe kennis over hoe je een computer openmaakt ter reparatie. Of hoe je er een software programma voor schrijft. In deze twee voorbeelden gaat het over kennis in de praktijk brengen. Naast deze praktische kennis bestaat er ook theoretische kennis.

Theoretische kennis

Theoretische kennis heb je ooit geleerd omdat je iets wilde weten (of moest weten). Dit is bijvoorbeeld kennis van topografie, kennis van de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog, kennis van een vreemde taal, enzovoort. Wat je vergaart aan kennis helpt je om te functioneren in de maatschappij.Theoretische kennis hoeft niet per se in je hoofd bewaard te worden.Tegenwoordig wordt veel kennis digitaal opgeslagen.

Kenniswerk

Vandaag de dag is het merendeel van het werk verschoven van de praktijkwerk naar meer denkwerk. Bijvoorbeeld van aan de lopende band staan naar achter het bureau zitten en ingewikkelde procedures schrijven.In algemene zin houdt kenniswerk in: Hooggekwalificeerde arbeid, waarin het verzamelen, analyseren, verwerken, bespreken, gebruiken en opslaan van informatie een belangrijk onderdeel is om het werk goed te kunnen doen.

Kenniswerkers

Kenniswerkers zijn degenen die het kenniswerk verrichten. Voor het denkwerk is men in de regel hooggekwalificeerd. Hooggekwalificeerd personeel heeft veel hoge opleidingen en cursussen gevolgd. Dit zijn hoogopgeleide personen met goed ontwikkelde intellectuele vaardigheden. Zij hebben meestal een hoge mate van betrokkenheid en autonomie in hun werk.

Voorbeelden van kenniswerkers:

Hooggekwalificeerde technici, docenten, journalisten, artsen, softwareontwikkelaars, accountants, beleidsmedewerkers, ontwerpers, consultants.
Reactie plaatsen