Plannen

PLANNEN

Plannen houdt in: Uitgaan van de huidige situatie, vaststellen wat of welke gewenste resultaten je in toekomst wilt bereiken (het doel) en wat je daarvoor moet doen. Je kijkt naar de stappen die je moet zetten, de mensen en middelen die je daarvoor nodig hebt. Met plannen kijk je altijd naar de toekomst.

Vroeg geleerd…

Van jongs af aan leren mensen al te plannen. Van dagelijkse kleine dingen zoals, hoe laat moet je vertrekken als je de bus wilt halen? Tot, wat wil je later worden, welke opleiding heb je daarvoor nodig, wat moet je daar nog meer voor doen dan alleen goede cijfers halen?

Doel

Als je wilt gaan plannen heb je eerst een doel nodig. Je hebt een beredeneerd en concreet overzicht nodig van gewenste doelstellingen en beschikbare middelen, zoals mensen, tijd en geld. Stel dat je het kerstfeest wilt organiseren. Dan maak je eerst een lijst van wat je daarvoor nodig hebt, wat je in moet kopen, waar en wanneer. Je zoekt uit wat het budget is, wie je gaat uitnodigen. Waar gaat het plaatsvinden, en ga zo maar door. Hieruit vloeit een uitgewerkt plan voort.

Plan

Uit het uitgewerkte plan volgt een lijst activiteiten met een voorgenomen werkschema, oftewel, de planning. Dit houdt in dat de activiteiten worden geordend, op juiste volgorde gezet van wat eerst moet om een bepaald doel te halen.Verschil met organiseren Organiseren gaat over het heden. Dit is de concrete uitwerking van een plan.
Reactie plaatsen