Organiseren

Organiseren

Organiseren gaat over het regelen en zorgen dat iets tot stand komt. Het is een proces waarbij je eerst kijkt naar wat het werk eigenlijk inhoudt. Je maakt een analyse van de werkzaamheden die komen kijken bij een project, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een evenement. Wat zijn precies de taken en deeltaken? Daarna komt de hamvraag: Wie gaat dat doen? Wie krijgt welke verantwoordelijkheid? En met welke bevoegdheden? Wanneer moet het af? Een goede samenwerking is heel belangrijk. En er moet vastgesteld wordt wie aan wie verantwoording af moet leggen. Op deze manier kunnen mensen zo efficiënt en effectief mogelijk samenwerken bij het bereiken van vooraf vastgestelde doelen.  

Verschil met plannen

Organiseren volgt op het bedenken van een plan. Het bedenken van een plan komt eerst.  Een plan kan altijd nog op de tekentafel blijven liggen of in een la verdwijnen, maar met organiseren wordt er ook echt iets gedaan. Zaken worden in beweging gebracht. Organiseren betekent actie.  

Organisatietalent

Kenmerken van mensen die houden van organiseren is dat ze besluitvaardig zijn en oplossingsgericht. Ook goede communicatie vaardigheden zijn nodig. Bijvoorbeeld voor het creëren van draagvlak voor een plan. Of voor samenwerking of voor het omgaan met weerstand.
Reactie plaatsen