3 tot 4 uur tijd besparen per week

3 tot 4 uur tijd besparen per week

Wat kun je daar als HR- of lijnmanager mee?

Als manager bent u er op gericht om uw afdeling of organisatie optimaal te laten functioneren. U hebt daarbij ook de taak om de individuele werknemer optimaal te laten werken, zowel wat betreft middelen en mogelijkheden, maar ook wat betreft het persoonlijk welbevinden.

Waarom kiezen managers voor persoonlijke begeleiding bij efficiënt werken?

Op basis van jarenlang met deelnemers evalueren van het Persoonlijk Efficiency Programma PEP® schatten we de tijdwinst die onze cursisten na de PEP® weten te realiseren, op 3 tot 4 uur per week. Dat is niet niks. Maar wat kan dat nu concreet voor een HR- of lijnmanager betekenen?

1. U kunt opgelegde bezuinigingen eenvoudiger realiseren 

Een tijdsbesparing van 3 tot 4 uur per medewerker per week komt neer op 10% van de werktijd. U kunt dus hetzelfde doen met minder mensen.


2. U kunt achterstanden wegwerken en nieuwe projecten aanpakken

De productiecapaciteit van uw medewerkers stijgt met 10%. U kunt dus veel meer doen met hetzelfde aantal medewerkers.


3. U kunt te hoge werkdruk in uw teams aanpakken

Hard werken is goed voor een mens, maar een chronisch te hoge werkdruk niet. Daaruit ontstaat chronische stress en uiteindelijk kan een burn-out het gevolg zijn. Dat resulteert zowel voor een medewerker als voor de organisatie in ellende en hoge kosten.


4. U kunt het aantal gemaakte fouten reduceren

Onder tijdsdruk maken mensen meer fouten en nemen minder optimale besluiten. Daaruit komen steevast extra kosten en vervelende problemen voort.


5. U vergroot tevredenheid van medewerkers

Werkdruk en stress komen nogal eens naar voren in -al dan niet periodieke- onderzoeken naar medewerkertevredenheid. Gestreste medewerkers zijn minder tevreden.


6. U hebt een ijzersterk financieel argument

Er zijn maar weinig bedrijfsinvesteringen die op korte termijn 10% besparing opleveren. Er zijn nog veel minder investeringen die zich binnen 2 maanden terugverdiend hebben. En dat is wel het geval met een PEP® training!


Een eenvoudige rekenvoorbeeld

Een eenvoudig rekenvoorbeeld laat zien dat de trainingskosten na 2 maanden zijn terugverdiend uit de door medewerkers gerealiseerde tijdsbesparing. Hiermee hebt u een ijzersterk argument om budget voor PEP® trainingen vrij te maken.

Over de schrijver
Melle Kleisma was senior trainer van het Persoonlijk Efficiency Programma, PEP®. Hij neemt vooral de groepen high-potentials voor zijn rekening. Hij geeft ook alle engelstalige trainingen.
Reactie plaatsen