Werkgewoonten en Uitstelgedrag

'We zijn dat, wat we bij herhaling doen. Voortreffelijkheid is dus geen handeling, maar een gewoonte.' Aristoteles

Inhoudsopgave van alle artikelen over werkgewoonten