Productiever op het werk

Productiever aan het werk

Productiever en Planmatiger

Haalbare doelen

Haalbare planning

Haalbare resultaten

workshop-doelen-stellen-pep-voor-wie

Deze workshop is voor

  • Teams die onvoldoende vorderingen maken
  • Individuele medewerkers die samen hun uitstelgedrag willen aanpakken
  • Collega's die altijd te laat zijn met aanleveren van werkresultaten
  • Leidinggevenden die zich met hun team voor een uitdaging geplaatst zien

SMART doelen stellen

Er komt pas beweging als de doelen helder zijn.

Belangrijk uitgangspunt in deze workshop is  het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Zodat er concrete acties geformuleerd kunnen worden en een haalbare planning gemaakt.

We doen dit aan de hand van het SMART principe. SMART staat voor:

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdgebonden

doelen-gehaald

Wat zijn de resultaten?

  • Heldere en haalbare planning
  • Concrete en controleerbare acties
  • Acceptabele werkverdeling
  • Projecten duren niet langer dan bedoeld
  • Plezierige samenwerking

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur van de workshop: 3 uur

Maximum aantal deelnemers: 8

Prijs per groep: € 1.250,-