Selma Mulder

Het kan gemakkelijker !

Mijn training en coaching is persoonlijk en zonder oordelen. Er is wat er is en dat kan eventueel verbeterd worden.

Cursisten ervaren dat als bevrijdend.

Voordat ik kennis maakte met de PEP heb ik in de psychiatrie gewerkt. Daarna heb ik met mijn eigen trainersbureau veel training gegeven, o.a. assertiviteit, onderhandelen en emancipatie.

Al die ervaringen komen goed van pas. PEP bestaat niet alleen uit het aanbieden van productiviteit tools. Maar vooral ook uit intermenselijke en intramenselijke tools.

Waarom voor mij kiezen

Doctoraal Sociale Psychologie

De Sociale Psychologie richt zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Dat is de perfecte studie om als trainer aan het werk te gaan. Binnen de studie heb ik me dan ook gespecialiseerd in groepsdynamica en in diverse onderwerpen waarin ik training zou willen geven. Zoals Mondelinge communicatie, Conflicthantering, Onderhandelen en Vrouwenstudies.

Ruim 20 jaar ervaring met het Persoonlijk Efficiency Programma

In 1998 maakte ik kennis met de PEP, een timemanagement training op de werkplek. Tot dan toe had ik dit soort trainingen alleen in een conferentie-oord gegeven. En als de cursisten dan aan het eind van de dag naar huis gingen had ik serieuze twijfels over de mogelijkheden die ze kregen om het geleerde in de praktijk te brengen. Ik besefte meteen dat ik met PEP goud in handen had! MIjn licentie is in 2020 geëindigd.

Meer dan 30 jaar trainers ervaring

In 1987 heb ik Mulder Performance Consultants opgericht, wat toen nog De Lijn Trainers heette. Ik heb duizenden cursisten getraind. Individueel, in kleine groepen, maar ook in zalen met een paar honderd toehoorders. De meeste trainingen gaf ik alleen. Een enkele keer samen met een collega-trainer, of samen met een specialist uit de organisatie waar ik was ingehuurd.

Diverse (bij-) scholing

Natuurlijk wilde ik verder leren. Veel bijscholing organiseerde ik zelf. Een greep uit de cursussen: RET (Rationeel Emotieve Training), TA (Transactionele Analyse), Outlook (op de hoogte blijven van ontwikkelingen), TGI (Thema Gecentreerde Interactie), Birkman (Assessor Persoonlijkheidstest), OGD (Opleiding to Groeps Dynamicatrainer), Voice Dialogue

En ook

Ik heb ervaring met cursisten met verschillende persoonlijkheidsstructuren zoals ADD en autisme

Ik voel me thuis in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid

Ik kom in grote organisaties zoals banken en ministeries, en in kleine organisaties zoals doktersposten
Als creatief therapeut heb ik jaren gewerkt in de psychiatrie en weet dat elk gedrag een goede reden heeft

Kortom: ik werk graag met mensen!

Thuis

Thuis ben ik graag alleen. Een boek lezen met de kat op schoot. Of er in alle vroegte op uit trekken met de camera. Bijtanken voor de volgende groep.