7 Must-haves voor goede samenwerking in een team

7 Must-haves voor goede samenwerking in een team

 


“No one can whistle a symphony; it takes an orchestra to play it.”   

                                                                                     (H.E. Luccock)


Waarom is goede samenwerking zo belangrijk?

Statistieken

Eerst wat statistieken over goede samenwerking uit divers onderzoek. Hieruit blijkt dat

- Werknemers die worden aangemoedigd om in teamverband te werken, 19% meer omzet leveren en 7% meer klantbetrokkenheid.

- Ongeveer 75% van de werkgevers teamwork en samenwerking als "zeer belangrijk" beoordeelt.

- 97% van de werknemers en werkgevers gelooft dat het gebrek aan teamafstemming het succes van een taak of project negatief beïnvloedt.

 

Wanneer een team goed samenwerkt is de sky the limit.  

Goede samenwerking levert betere resultaten en dat is wat we willen. Maar ondanks het feit dat werknemers ongeveer 4 à 5 dagen per week met elkaar op het werk doorbrengen, houdt dat niet per se in dat ze elkaar goed kennen. Of daardoor een goed team vormen. Hoe kun je ervoor zorgen dat een team goed samenwerkt? Hoe kun je ervoor zorgen dat teamleden hun verantwoordelijkheden begrijpen en samenwerken om de doelstellingen van de organisatie te bereiken?

 

Wat zijn de must-have vaardigheden waarmee je elkaar in een team kunt motiveren en dichter bij elkaar kunt brengen?  Hieronder volgt een lijst van 7 onmisbare team(building)vaardigheden die je in ieder geval als teamleider nodig hebt.


1  Heldere teamdoelen

Heldere teamdoelen zijn absolute noodzaak. Stel die eerst op.  Ze moeten bijdragen aan de korte- en lange termijndoelstellingen van de organisatie.

 

- Bedenk waar jullie team aan zou moeten werken.

- Ontwikkel specifieke, beheersbare, haalbare, relevante, tijdgebonden (SMART) doelen.

- Volg de vooruitgang van elk teamlid in de richting van de doelen.

- Pas indien nodig de mijlpalen en tijdlijnen aan.

- Blijf bewust van de individuele en groepscapaciteit van jullie team om een burn-out te voorkomen.

 

 

2  Teamrollen en verantwoordelijkheden

Verduidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van jullie team. Elk teamlid moet weten wat de  verwachtingen zijn en hoe zij daarmee het team en de organisatie beïnvloeden.

- Bespreek specifieke doelen tijdens één-op-één gesprekken.

- Stel samen prioriteiten op voor de taken die er liggen.

- Verduidelijk het tijdschema voor het voltooien van opdrachten, zet ze in je agenda.

- Benadruk het belang van kwaliteit boven kwantiteit van het werk.

- Moedig autonomie aan.

- Focus op zowel individuele als groepsproductiviteit.

 

 

3  Goede communicatie onderling

Hoe is jullie onderlinge communicatie? Werken jullie hybride? Of zelfs WFA?  Kunnen jullie in 2 zinnen aan elkaar uitleggen wat je als team wilt bereiken? Om als team efficiënt samen te werken, moet je je ideeën en gedachten goed kunnen verwoorden. Dat houdt in dat je duidelijk, beknopt en specifiek bent wanneer je een boodschap overbrengt. Een open en vertrouwde sfeer is daarbij een vereiste. Dat bevordert niet alleen de onderlinge communicatie, maar ook de communicatie tussen teamleden richting de hele organisatie.

 

 

4  Actieve luistervaardigheden

Actieve luistervaardigheden liggen in het verlengde van goede communicatie. Mensen willen niet alleen de hele tijd luisteren, ze willen ook gehoord worden. 

Hoe vaak luister je zelf écht naar je collega? Hoe vaak laat je iemand zonder te onderbreken of gelijk met advies en oplossingen te komen? Actief luisteren is een essentiële vaardigheid bij samenwerken in een team. Daarmee richt je je op wat anderen zeggen. Je probeert de zorgen van de ander te begrijpen, zonder gelijk te oordelen. Hierdoor voelen zij zich erkend en gewaardeerd.

 

 

5  Probleemoplossende instelling

In elk team ontstaan er op een gegeven moment wel eens problemen. Je hebt te maken met mensen, dus dat is normaal. Als team moet je potentiële problemen tijdig aanpakken voordat ze uitgroeien tot grotere en ernstigere problemen. De intentie moet in ieder geval zijn er samen uit te willen komen. Het belang van het team staat voorop. Dat houdt in niet mee gaan in de emotie en eerst de situatie in zijn geheel bestuderen voordat je tot een consensus komt. Hier zijn die actieve luistervaardigheden en zonder vooroordelen van groot belang.

 

 

6  Delegatievaardigheden

Het fijne van teamwerk is dat je er niet alleen voorstaat en dat je taken kunt delegeren. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar deel.  In een goed lopend team zijn er heldere, haalbare doelen gesteld en taken toegewezen aan de hand van de expertise van de teamleden. Jullie houden elkaar regelmatig op de hoogte van de laatste status, hoe ver jullie zijn, wat er nog nodig is, etc. Goed delegeren kun je leren, en hier valt heel veel efficiency op te behalen.

 

 

7  Verantwoordelijkheid nemen

Niemand wil omgaan met teamleden die het elkaar de schuld geven als er iets mis gaat.

Daarom is verantwoordelijkheid nemen voor je acties belangrijk in een team. Het laat zien dat je bereid bent je fouten te erkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat zorgt er weer voor dat het onderlinge vertrouwen tussen de teamleden groeit.

 

 

Tot slot

De checklist voor wat een goed functionerend team moet hebben is veel langer dan deze 7 punten, maar bij al deze punten kunnen wij je alvast een stuk op weg helpen. Al wat hiervoor genoemd is komt aan bod in onze Team PEP trainingen. Vooral als je daar als team aan meedoet haal je direct met z’n allen tijdwinst uit de training. We garanderen minstens 3 uur tijdwinst per persoon, per week. Wat zou je doen met die tijd? En wat zou een heel team doen met die tijd? Vul onze ROI-berekenaar maar in, en kijk hoe snel het PEP programma zich terugverdient.

 

Meer weten? Neem contact met mij op: siok@tijdenresultaat.nl en dan leg ik verder uit hoe het werkt.

Over de schrijver
Siok-Lian helpt jou alleen of jou en je team efficiënter te werken en zo productiever te worden. Dit doet ze vooral door jou moeite te laten besparen. De meeste tijdwinst valt te halen uit ander gedrag. Dit kan 'm in heel kleine gewoontes zitten, die een groot verschil kunnen maken. Laat haar jouw werkwijze zien, en ze weet precies waar tijd te winnen valt en hoe je dat kunt doen.. Eigenaar van de website www.sihbedrijfspsychologie.nl. Haar doel: Mensen weer rust en overzicht geven.
Reactie plaatsen