7 Alledaagse Zaken en hun Relatie met Stress

7 Alledaagse Zaken en hun Relatie met Stress

Stress op het werk

Stress op het werk komt niet van het werk zelf, maar vooral van het werk dat je niet doet. Werk waar je niet aan toe komt. Daarom is beslissingen nemen en een planning maken, overzicht houden, zo rustgevend, terwijl er misschien niets verandert aan de workload.

Stress in relatie met een aantal elementen van het dagelijkse werk

Behalve oorzaken zijn er ook relaties (corrrelaties) aan te wijzen tussen stress op het werk en de wijze waarop iemand het werk en de werkomgeving heeft georganiseerd. Sinds 2010 hanteren we wereldwijd eenzelfde voor- en nameting om de resultaten van onze trainingen, het Persoonlijk Efficiency Programma PEP®, te meten.
Een analyse van gegevens van meer dan 4000 kenniswerkers over de hele wereld liet zien dat er een verband bestaat tussen hoge scores op de vraag of iemand stress ervaart op het werk en hoge scores op vragen over alledaagse werkomstandigheden. Bedenk wel dat het hier niet gaat om oorzaken van stress. Ik laat zien dat er een relatie is tussen stress en 7 alledaagse zaken.

In het kort zijn dit de 7 relaties met stress

Stress en veel e-mails in de inbox

Alles in de inbox bewaren betekent dat er veel ‘onaffe’ zaken op een berg liggen te wachten om afgewerkt te worden. Dat geeft geen overzicht. Veel scrollen en terugkijken, geen prioritering in afhandeling van e-mails en lastig terugvinden is vaak het resultaat.

Stress en een rommelig bureau

Allerlei zaken op het bureau die niks te maken hebben met de onderhanden taak werken afleidend. Vooral stapels en iets teveel persoonlijke spulletjes. Het is niet voor niks dat een leeg bureau of clean desk verplicht wordt door organisaties. En dat is niet alleen vanwege het schoonhouden.

Stress en vaak overwerken

Medewerkers die vaak en/of veel overwerken krijgen het werk blijkbaar niet gedaan in de tijd die ze er voor hebben. In plaats van langer door te werken kan het verstandiger zijn om anders om te gaan met de hoeveelheid werk, zoals bespreekbaar maken bij leidinggevende of slimmere werkgewoonten aanleren. Vooral hier geldt: niet méér maar anders!

Stress en uitstelgedrag

De uitdrukking “ergens als een berg tegenop zien” is niet voor niks ontstaan. Iets waar je, om wat voor reden dan ook tegenop ziet en uitstelt, wordt in gedachten alleen maar groter en moeilijker. Aanpakken en hulp vragen als het echt een moeilijke taak is.

Stress en oplopende achterstanden

Het laten oplopen van achterstanden is een andere variant van het steeds meer gaan overwerken. Het is een manier om om te gaan met een grote hoeveelheod werk. Een manier die ook hier neerkomt op blijven doen wat je altijd al deed (en dus niet alles af krijgen). Hoe kan het anders, is dan een vraag die beantwoord kan worden door professionele hulp in te schakelen.

Stress en regelmatige onderbrekingen door urgent ad-hoc werk

Door overzicht te maken en te houden creëer je rust op het werk. Een planning en een prioriteitenlijstje zijn simpele methoden om overzicht te houden. Als die planning vaak in de war wordt geschopt door plotseling en urgent werk, is het gedaan met de rust.

Stress en de gemiddelde hoeveelheid vergadertijd

Vergaderingen worden over het algemeen als weinig plezierig ervaren. Een groot gedeelte van de vergaderingen wordt gezien als tijdverspilling. Medewerkers en vooral managers die gemiddeld per week veel uren in besprekingen doorbrengen zullen dus ook meer tijdverspilling ervaren.

Nu duidelijk is dat deze relaties bestaan kan een leidinggevende ze te gebruiken als signaal. Om medewerkers op een aantal van deze 7 alledaagse zaken aan te spreken, om medewerkers te helpen die niet goed weten HOE ze het werk anders kunnen aanpakken en organiseren.

Herken jij deze relaties? Hoe ga jij er mee om? Wordt er vanuit het management aandacht aan besteed? Graag lees ik jouw ervaring in het commentaarveld hieronder.

Over de schrijver
Siok-Lian helpt jou alleen of jou en je team efficiënter te werken en zo productiever te worden. Dit doet ze vooral door jou moeite te laten besparen. De meeste tijdwinst valt te halen uit ander gedrag. Dit kan 'm in heel kleine gewoontes zitten, die een groot verschil kunnen maken. Laat haar jouw werkwijze zien, en ze weet precies waar tijd te winnen valt en hoe je dat kunt doen.. Eigenaar van de website www.sihbedrijfspsychologie.nl. Haar doel: Mensen weer rust en overzicht geven.
Reactie plaatsen